Capway välkomnar Ullis Haglund

Capway välkomnar Ullis Haglund till bolaget. Ullis har många års erfarenhet av kundservice samt kundvård från fakturaservice- och inkassobranschen. Ullis kommer att arbeta med försäljning och påbörjar sin anställning måndag 4 maj.

Information med anledning av Covid-19 (Corona)

Den pågående situationen med anledning av Corona (Covid-19) påverkar många företag.

Som finans- och inkassobolag gör Capway allt som står i vår makt för att minimera de negativa effekterna för våra kunders verksamhet. Genom att hålla våra tjänster igång med full kraft hjälper vi våra kunder att minimera de negativa effekterna av den pågående situationen.

Vi följer rekommendationerna från våra myndigheter och tillämpar distansarbete, samt digitala möten i så stor utsträckning som möjligt, i syfte att skydda våra medarbetare, kunder samt övriga kontakter i företaget.

 

Jimmy Wecklauf

VD, Capway

Information från Kronofogden: rekordår, Kronofogden drev in 13 mdr kronor

Förra året drev Kronofogden in nästan 13 miljarder kronor, en ökning med 1,1 miljard kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin. Det framgår i myndighetens årsredovisning för 2019, som nu har överlämnats till regeringen.

Läs mer här

Capway välkomnar Annika Karlsson

Capway välkomnar Annika Karlsson till bolaget. Annika har många års erfarenhet från branschen och kommer att arbeta i bolagets team för fakturaservice samt inkasso.

Referensräntan fastställd till 0,00%

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari till 30 juni 2020 till 0,00 procent.

Capway välkomnar Jan-Olov Nilsson

Jan-Olov Nilsson har anställts i bolaget för att arbeta med försäljning. Jan-Olov har många års erfarenhet från branschen och kommer att arbeta med försäljning av faktura- och reskontraservice samt inkassotjänster.

Referensräntan fastställd till 0,00%

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli till 31 december 2019 till 0,00 procent.

Aptic och Capway förändringar marknaden för fakturaköp och kontraktsfinansering

Aptic och Capway har tillsammans skapat en unik teknisk plattform som bygger på marknadens modernaste system för finansiering genom förvärvade kundfordringar och kontrakt. Systemet har ett avancerat Business Intelligence verktyg kopplats till lösningen som möjliggör för kunderna att på ett enkelt sätt följa sin hantering och fatta välgrundade beslut.

Teamet från Aptic och Capway har arbetat nära tillsammans och genom gemensamma ansträngningar kortat tiden från idé till lansering av lösningar för finansiering av fakturor, faktura- och reskontraservice samt kravhantering, påminnelse och inkasso.

”Aptic var ett naturligt val av partner för oss då vi dels har erfarenhet av framgångsrikt samarbete i tidigare verksamheter samt att vi ser att Aptic förstår våra behov och kan omsätta det i funktionalitet. Den plattform som Aptic levererar är också under ständig utveckling vilket passar oss i en föränderlig marknad,” säger Alexander D´Afflitto, grundare, på Capway.

Finansmarknaderna förändras i ett rasande tempo utifrån konsumenternas krav och förväntningar och tillgänglig ny teknik, till exempel för data och analyser i realtid.

”Det här partnerskapet är spännande ur många aspekter eftersom kärnan i Aptic är att möjliggöra en snabb utveckling av produkter och tjänster som driver utvecklingen av marknaden framåt. Vi ser vår roll som en möjliggörare av innovation inom Fintech-området både när det gäller ”time-to-market” samt på produkt- och teknologisidan. Tillsammans med Capway kan vi både utmana och utmanas inom ett område där stora förändringar sker just nu,” säger Knut Eirik Storsul, vd på Aptic.

Capway tecknar avtal med 21 Grams AB

Capway AB har tecknat avtal med 21 Grams AB.

21 Grams AB erbjuder smart och enkel kommunikation, oavsett kanal, så att företag kan nå sina kunder med korrekt information på rätt plats och, inte minst på det sätt som just de önskar.

Capway använder 21 Grams tjänster för distribution av utgående brev till sina uppdragsgivares kunder.

 

Capway tecknar avtal med Aptic AB

Capway AB har tecknat avtal med Aptic AB.  Aptic erbjuder genom plattformen ARC ett heltäckande och flexibelt affärssystem för reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering.