Personuppgiftsbehandling

Hur behandlar vi era personuppgifter?

Vad är GDPR?

GDPR – General Data Protection Regulation, är en förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Syftet med förordningen är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom Europa. Samma regler gäller inom hela EU.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uppgifter om dig för att kunna utföra vårt arbete på ett korrekt och professionellt sätt. Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att utföra vårt arbete korrekt och följa de lagkrav som finns inom vårt arbetsområde.

Uppgifterna behandlas konfidentiellt enligt de lagar och regler som styr kring hanteringen av personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in är de uppgifter vi erhåller från våra uppdragsgivare eller som du själv har lämnat till oss. Vi hämtar även information från ex kreditupplysningsföretag, adressregister etc.

Vilka personuppgifter hanteras av oss?

Alla uppgifter som kan härleda till dig som person räknas som personuppgifter.

Information som vi behandlar kan exempelvis vara namn, personnummer, fakturaadress, särskild postadress, e-mailadress, mobilnummer, kontonummer, inkomstuppgifter, betalningshistorik etc.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Capway spar dina personuppgifter så länge som det krävs för att utföra vårt arbete på ett korrekt sätt beroende på typ av tjänst och arbete vi utför.

Vi spar också uppgifterna så länge som det krävs enligt lagen om penningtvätt och bokföringslagen etc.

Vilka rättigheter har jag som kund?

Du har rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter som behandlas av oss.

Om dina personuppgifter är missvisande eller felaktiga har du rätt att få dessa korrigerade.

Kontakta oss på Capway om du har något av ovan önskemål eller andra frågeställningar.

Tillsynsmyndighet

Capway Collect AB har Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet och på deras hemsida kan du läsa mer om GDPR.

www.imy.se

Powered by : Bernstelius AB