Referensräntan fastställd till 0,00%

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari till 30 juni 2020 till 0,00 procent.