Referensräntan fastställd till 0,00%

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli till 31 december 2020 till 0,00 procent.