Referensräntan fastställd till 2,50%

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari till 31 juli 2023 till 2,50 procent.