Referensräntan fastställd till 0,50%

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli till 31 december 2022 till 0,50 procent.