Aptic och Capway förändringar marknaden för fakturaköp och kontraktsfinansering

Aptic och Capway har tillsammans skapat en unik teknisk plattform som bygger på marknadens modernaste system för finansiering genom förvärvade kundfordringar och kontrakt. Systemet har ett avancerat Business Intelligence verktyg kopplats till lösningen som möjliggör för kunderna att på ett enkelt sätt följa sin hantering och fatta välgrundade beslut.

Teamet från Aptic och Capway har arbetat nära tillsammans och genom gemensamma ansträngningar kortat tiden från idé till lansering av lösningar för finansiering av fakturor, faktura- och reskontraservice samt kravhantering, påminnelse och inkasso.

”Aptic var ett naturligt val av partner för oss då vi dels har erfarenhet av framgångsrikt samarbete i tidigare verksamheter samt att vi ser att Aptic förstår våra behov och kan omsätta det i funktionalitet. Den plattform som Aptic levererar är också under ständig utveckling vilket passar oss i en föränderlig marknad,” säger Alexander D´Afflitto, grundare, på Capway.

Finansmarknaderna förändras i ett rasande tempo utifrån konsumenternas krav och förväntningar och tillgänglig ny teknik, till exempel för data och analyser i realtid.

”Det här partnerskapet är spännande ur många aspekter eftersom kärnan i Aptic är att möjliggöra en snabb utveckling av produkter och tjänster som driver utvecklingen av marknaden framåt. Vi ser vår roll som en möjliggörare av innovation inom Fintech-området både när det gäller ”time-to-market” samt på produkt- och teknologisidan. Tillsammans med Capway kan vi både utmana och utmanas inom ett område där stora förändringar sker just nu,” säger Knut Eirik Storsul, vd på Aptic.