Referensräntan fastställd till 4,00 %

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari till 30 juni 2024 till 4,00 procent.