Referensräntan fastställd

Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli – 31 december 2018 till -0,50 procent.