Under kvällen 2024-06-10 utsattes den externa hostingpartner där Capway:s system driftas för en cyberattack. Som en följd av detta, av säkerhetsskäl, har infrastrukturen stängts ner under tiden som felsökning/återställning sker.

Av det skälet går det i nuläget inte att få tillgång till kundwebben. Arbetet pågår med högsta prioritet. Så fort problemet är åtgärdat kommer ytterligare information. Det finns i dagsläget inget exakt prognos för när systemet är tillgängligt igen, men informationen uppdateras löpande.

 

On the evening 10.06.2024 Capway’s external hosting partner was subject of a cyber attack. As a result, for safety reasons, our infrastructure has been taken offline while investigation and recovery is done. For that reason it is not possible to access our client web. Investigation is performed with the highest priority and further information will be submitted. There is no estimate at the moment for when the system is available again. The status is updated continuously.